grantové poradenstvo / verejné obstarávanie / finančné sprostredkovanie

Súťažné podklady

ROK 2018

Názov verejného obstarávateľa: SLOVKARTON, s.r.o.

Názov zákazky: "Zavedenie inovatívnych výrobných technológií v spoločnosti SLOVKARTON, s.r.o."

Ref. číslo: EVO-SLO- 7/2018

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 04.08.2018

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte) - dátum zverejnenia 04.08.2018

---------------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: HESTA, spol. s.r.o

Názov zákazky: „Zavedenie inteligentnej inovácie v HESTA, spol. s.r.o.”

Ref. číslo: EVO-HES-06/2018

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 01.08.2018

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte) - dátum zverejnenia 01.08.2018

Doplnenie súťažných podkladov č.1  - dátum zverejnenia 16.08.2018

_______________________________________________________________

Názov verejného obstarávateľa: RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.

Názov zákazky: „Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.”

Ref. číslo: EVO-RAJ-05/2018

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 01.08.2018

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte) - dátum zverejnenia 01.08.2018

---------------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: CZECHPOINT s.r.o.

Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01“

Ref. číslo: EVO-CZE-04/2018

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 17.7.2018

Prílohy súťažných podkladov  - dátum zverejnenia 17.7.2018

Doplnenie súťažných podkladov č.1  - dátum zverejnenia 9.8.2018

Redakčná oprava výzvy- dátum zverejnenia 9.8.2018

Doplnenie súťažných podkladov č.2  - dátum zverejnenia 23.8.2018

---------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: CDL, spol. s r.o.

Názov zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol. s r.o. inováciou výrobného procesu"

Ref. číslo: EVO-CDL-03/2018

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 1.6.2018

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 1.6.2018

---------------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: CDL, spol. s r.o.

Názov zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol. s r.o. inováciou výrobného procesu"

Ref. číslo: EVO-CDL-02/2018

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 12.02.2018

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 12.02.2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: MK MIKOR s.r.o.

Názov zákazky: Posilnenie konkurencieschopnosti inováciou výrobného procesu a produktov spoločnosti MK MIKOR
s.r.o.

Referenčné číslo: EVO-MIK-1/2018

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 3.2.2018

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 3.2.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2017

Názov verejného obstarávateľa: CDL, spol. s r.o.

Názov zákazky: "Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol. s r.o. inováciou výrobného procesu"

Ref. číslo: CDL-31/2017

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 06.12.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 06.12.2017

Oznam redakčná oprava č.1  - dátum zverejnenia 13.12.2017

--------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: NCC a.s.

Ref. číslo: NCC-30/2017

Názov zákazky:  "Dodávka vývojového prostredia - Framework"

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 26.10.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 26.10.2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: CDL, spol. s r.o.

Názov zákazky: "Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CDL, spol. s r.o. – Logický celok č.1"

Ref. číslo: CDL-29/2017

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 05.10.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 05.10.2017

------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: DUO FORM, s.r.o.

Názov zákazky: Zásadná zmena výrobného procesu vysoko inovatívnou technológiou v spoločnosti DUO FORM, s.r.o.

Ref. číslo: DUO-28/2017

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 22.8.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 22.8.2017

---------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: FOUR DESIGN FACTORY, s.r.o.

Ref. číslo: FOU-27/2017

Názov zákazky: “Modernizácia výrobného postupu v spoločnosti FOUR DESIGN FACTORY, s.r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 16.8.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 16.8.2017

-----------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: NCCa.s.

Ref. číslo: NCC-25/2017

Názov zákazky:  "Dodávka vývojového prostredia - Framework"  - zrušené VO!

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 02.08.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 02.08.2017

-----------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: ALIEN studio, s.r.o.

Ref. číslo: ALI-26/2017

Názov zákazky: „Inovácia produkčného procesu v  spoločnosti ALIEN studio s.r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 01.08.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 01.08.2017

Doplnenie súťažných podkladov - dátum zverejnenia 09.08.2017

-----------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: BELLANDI SLOVENSKO s.r.o.

Ref. číslo: EVO-24/2017

Názov zákazky: "Inovácia výrobného procesu spoločnosti BELLANDI SLOVENSKO s.r.o."

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 25.7.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 25.7.2017

-----------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.

Ref. číslo: SIE-23/2017 VnPP

Názov zákazky: „Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. Bratislava, prevádzka Levice”

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 3.7.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte) - dátum zverejnenia 3.7.2017

Príloha D1 - Projektová dokumentácia s výkazom výmer - dátum zverejnenia 3.7.2017

Doplnenie súťažných podkladov - dátum zverejnenia 24.7.2017

Doplnenie súťažných podkladov č.2 - dátum zverejnenia 28.7.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: Eiben s.r.o.

Názov zákazky: Zásadná inovácia výrobného procesu v spoločnosti Eiben s.r.o.

Číslo spisu: EIB-22/2017

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 27.5.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 27.5.2017

-----------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: SEDOS, s.r.o.

Názov zákazky: Zavedenie inovatívnej výrobnej technológie v spoločnosti SEDOS, s.r.o.

Číslo spisu:EVO-SED-21/2017

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 19.5.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 19.5.2017

-----------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: BELLANDI SLOVENSKO s.r.o.

Ref. číslo: EVO-21/2017

Názov zákazky: "Inovácia výrobného procesu spoločnosti BELLANDI SLOVENSKO s.r.o."

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 17.5.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 17.5.2017

-----------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: CDL, spol. s r.o.

Ref. číslo: EVO-CDL-19/2017

Názov zákazky: „Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol. s r.o. inováciou výrobného procesu”

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 4.5.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 4.5.2017

 

---------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa:  JAGA GROUP s.r.o.​

Ref. číslo: EVO-JAG-12/2017

Názov zákazky: „Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. - softvérové služby

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 13.4.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 13.4.2017

---------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa:  MOY TOY  s.r.o.​

Ref. číslo: EVO-MOY-14/2017

Názov zákazky: „Podpora rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu s vytvorením nových pracovných miest v spoločnosti Moy Toy s.r.o. – zariadenia do drevovýroby.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 13.4.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 13.4.2017

---------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa:  DESIGN FACTORY, s.r.o.​

Ref. číslo: EVO-DES-10/2017

Názov zákazky: „Rozvoj kreatívneho potenciálu v spoločnosti Design Factory s.r.o. – stolárske stroje

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 13.4.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 13.4.2017

---------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa:  PAPALA, s.r.o.​

Ref. číslo: EVO-PAP-18/2017

Názov zákazky: „Podpora kreatívneho potenciálu pri návrhu a výrobe tradičných drevených hračiek spoločnosti PAPALA, s.r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 13.4.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 13.4.2017

---------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa:  MASIF, s.r.o.​

Ref. číslo: EVO-MAS-16/2017

Názov zákazky: „Podpora kreatívneho potenciálu nahrávacieho štúdia spoločnosti MASIF, s.r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 13.4.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 13.4.2017

---------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: Peter Šíma - Musae Polymnia

Ref. číslo: EVO-POLY-15/2017

Názov zákazky: „Podpora kreatívneho potenciálu nahrávacieho štúdia MUSEA POLYMNIA”

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 13.4.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 13.4.2017

---------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: MERCUREX s.r.o.

Ref. číslo: EVO-MER-8/2017

Názov zákazky: „Podpora kreatívneho potenciálu spoločnosti MERCUREX s.r.o. za účelom tvorby pracovných miest”

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 13.4.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 13.4.2017

 

---------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: MM a spol., s.r.o.

Ref. číslo: EVO-MMA-13/2017

Názov zákazky: „Podpora umeleckej sklárskej tvorby v spoločnosti MM a spol., s.r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 13.4.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 13.4.2017

Doplnenie súťažných podkladov - dátum zverejnenia 16.5.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: INGENIO, s.r.o.

Ref. číslo: EVO-ING-9/2017

Názov zákazky: „INGENIO – Zvýšenie zamestnanosti vo výrobe kreatívneho skla”– technologické vybavenie

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 13.4.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 13.4.2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: FOUR DESIGN FACTORY, s.r.o.

Ref. číslo: EVO-FOUR-7/2017

Názov zákazky: „Podpora umeleckej kreativity spoločnosti FOUR DESIGN FACTORY s.r.o. s tvorbou nových pracovných miest”

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 13.4.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 13.4.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov verejného obstarávateľa: ALIEN studio, s.r.o.

Ref. číslo: EVO-ALI-6/2017

Názov zákazky: „Zvýšenie kreatívneho potenciálu spoločnosti ALIEN studio s.r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 12.4.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 12.4.2017

 

Názov verejného obstarávateľa: Huliman, s.r.o.

Ref. číslo: EVO-HUL-6/2017

Názov zákazky: „Zavedenie technológií podporujúcich kreatívnu výrobu v spoločnosti Huliman, s.r.o.”

 

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 12.4.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 12.4.2017

 Doplnenie súťažných podkladov - dátum zverejnenia 15.5.2017

 

Názov verejného obstarávateľa: MK MIKOR s.r.o.

 

Názov zákazky: Posilnenie konkurencieschopnosti inováciou výrobného procesu a produktov spoločnosti MK MIKOR
s.r.o.

 

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 3.3.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 3.3.2017

 

Názov verejného obstarávateľa: GRANDSTONE s.r.o.

Názov zákazky: Podpora kreatíveho potenciálu priemyslu v GRANDSTONE s.r.o. - kamenárske technológie

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 21.2.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 21.2.2017

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.1 - dátum zverejnenia 6.3.2017

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.2 - dátum zverejnenia 20.3.2017

Príloha č.1 - Priečny rez haly - dátum zverejnenia 20.3.2017

Príloha č.2 - Redakcna_oprava_1_GRANDSTONE.pdf - dátum zverejnenia 20.3.2017

 

Názov verejného obstarávateľa: RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.

Názov zákazky: Zvýšenie konkurencieschopnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. inováciou procesu obrusovania

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 20.2.2017

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 20.2.2017

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.1 - dátum zverejnenia 6.3.2017

Príloha č.1 - Priloha_E1_Formular_CP_UPRAVENE_RAJEC_2017.docx - dátum zverejnenia 6.3.2017

Príloha č.2 - Redakcna_oprava_1_RAJEC_2017.pdf - dátum zverejnenia 6.3.2017

 

Názov verejného obstarávateľa: SEDOS, s.r.o.

Názov zákazky: Zavedenie inovatívnej výrobnej technológie v spoločnosti SEDOS, s.r.o.

Číslo spisu: EVO-SED-22/2016

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 21.12.2016 -  VO zrušené!!

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 21.12.2016 - VO zrušené!!

 

Názov verejného obstarávateľa: B.M. Kávoviny spol. s r.o.

Názov zákazky: Modernizácia výroby zásadnou zmenou celkového výrobného procesu – kartónovací stroj

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 17.11.2016 - VO zrušené!!

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 17.11.2016 - VO zrušené!!

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Oravský Podzámok

Názov zákazky: Obstaranie kolesového traktora s príslušenstvom

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 24.10.2016

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 24.10.2016


Názov verejného obstarávateľa: RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.

Názov zákazky: Inovácia výrobného procesu trieskového opracovania kovov v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 29.9.2016

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 29.9.2016

 

Názov verejného obstarávateľa: SEDOS, s.r.o.

Názov zákazky: Zavedenie inovatívnej výrobnej technológie v spoločnosti SEDOS, s.r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 29.9.2016 - VO zrušené!!

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 29.9.2016 - VO zrušené!!

 

Názov verejného obstarávateľa: METALING, spol. s r.o.

Názov zákazky: Inovácia výrobného procesu a produktov spoločnosti METALING, spol. s r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 30.9.2016

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 30.9.2016

Doplnenie súťažných podkladov č.1 - dátum zverejnenia 18.10.2016

Príloha doplnenia súťažných podkladov č.1 - dátum zverejnenia 18.10.2016

 

Názov verejného obstarávateľa: LOCKER, spol. s r.o.

Názov zákazky: Inovácia produktov a výrobného procesu spoločnosti LOCKER, spol. s r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 1.10.2016

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 1.10.2016

 

Názov verejného obstarávateľa: CMF Slovakia s.r.o.

Názov zákazky: Zvýšenie inovatívnosti výrobného procesu v spoločnosti CMF Slovakia s.r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 3.10.2016

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 3.10.2016

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.1 - dátum zverejnenia 25.10.2016

Redakcna_oprava_2_CMF.pdf - dátum zverejnenia 25.10.2016

 

Názov verejného obstarávateľa: HESTA, spol. s r.o.

Názov zákazky: Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti HESTA, spol. s.r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 3.10.2016

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 3.10.2016

Príloha D1 súťažných podkladov - "Plán výrobnej haly" (vo formáte PDF) - dátum zverejnenia 3.10.2016

Doplnenie súťažných podkladov č.1 - dátum zverejnenia 19.10.2016

Príloha doplnenia súťažných podkladov č.1 - dátum zverejnenia 19.10.2016

 

Názov verejného obstarávateľa: DUO FORM, s.r.o.

Názov zákazky: Inovácia výrobného procesu v spoločnosti DUO FORM, s.r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 4.10.2016 - VO zrušené!!

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 4.10.2016 - VO zrušené!!

 

Názov verejného obstarávateľa: EIBEN s.r.o.

Názov zákazky: Zásadná inovácia výrobného procesu v spoločnosti EIBEN s.r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 4.10.2016

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 4.10.2016

 

Názov verejného obstarávateľa: CDL, spol. s r.o.

Názov zákazky: Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CDL, spol. s r.o.

Súťažné podklady - dátum zverejnenia 4.10.2016

Prílohy súťažných podkladov (v upraviteľnom formáte *.docx) - dátum zverejnenia 4.10.2016

Napíšte nám...

Názov / obchodné meno:

Kontaktná osoba:

Tel. číslo:

Vaša otázka / požiadavka:


kalendar
Február 2024

PoUtStŠtPiSoNe
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829010203
© 2015 EVO Trade s.r.o.     |     info@evotrade.sk     |     www.evotrade.sk